top of page

Op. Dr. Ünzile Girişgin (Ulukanlıgil) Kimdir?  

 

1970 Adana doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakakültesin de öğrenime başladı.

1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrenimini tamamladı. 3 ay sonra Yozgat Yerköy’de mecburi hizmet yaptı. 1994 yılında TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk Hastalıkları İhtisasına başladı. 16 aylık çocuk hekimliği eğitiminden sonra tekrar TUS ile Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasına hak kazandı.

2000 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu ve Karaman Doğumevi’nde 16 ay, Konya Dr. Faruk Sükan Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde 4 yıl görev yaptı. Kadınlarımızın polikliniklerde cinsel sorunlarına yeterince zaman ayrılamaması ve çözüm bulunamaması nedeniyle cinsel alanda eğitim veren tüm derneklerin (CETAD, Türk Androloji Derneği CİSED, CİSEATED…) kurs ve kongrelerine katıldı. Cinsel Sorunlara Temel Yaklaşım ve Danışmanlık kursu, Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu kursu, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler alanında eğitimler aldı.

2010 yılında bu alandaki tecrübelerini tıp ve şark kültürünün birleşiminden oluşan bir sentezle aktardığı ‘’SAKIN OKUMAYIN CISS!’’ isimli kitabını yayınladı.

Kon TV, Konya TV, Dost TV de kadın sağlığı ve cinsellik üzerine eğitimler sunduğu ‘’Kum Saati, Hanımeli, 5.mevsim’’ isimli programlara iştirak etti. Radyo Ribat’ta 4 yıl ‘’Kadının Dünyası’’ ve ‘’Doktorunuz Diyor ki’’ isimli iki eğitim programını yürüttü. Fırsat buldukça eğitim konferansları sundu. Konya Büyükşehir Belediyesinin ‘’ Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek adına neler yapabiliriz ’’ isim projesine Aile Bakanlığının Çocuk Tacizleri ve Alınabilecek Önlemlere yönelik çalıştayına önerilerde bulundu.

Bir yıl PUSULA isimli yerel bir gazetede hafta sonları köşe yazarlığı yaptı.   

Meslek hayatı süresince Menopoz ve Klimakterik dönem, Perinatoloji, Ultrason eğitimi, Jinekoloji ve Obstetrik, Aşırı Aktif mesane, Stress inkontinans, Kozmetik jinekoloji, tüm cinsel sağlık kongrelerine, ürojinekoloji… adlı mesleki gelişim kongrelerine katıldı. Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Obstetri ve Jinekoloji Derneklerine üyedir.

Sadece 2019 senesinde Antalya ve İstanbul’da düzenlenen 5 tıbbi eğitim kongresine ve KASAV-FİTOTERAPİ kursu ile beraber TJOD ( HPV Enfeksionu ve aşılar, kronik vajinitler, ürojinekoloji, infertilite) ve Konya İl Sağlık Müdürlüğünün düzenli eğitim toplantılarına (Doğumu güçlendirme, doğum sonu kanamalarla mücadele ve acil obstetrik yoğun bakım tedavileri, perinatoloji kursları) iştirak etmiştir.

16-17 Kasım 2019 Uluslararası Seksoloji kongresinde Porno Bağımlılığı üzerine yapmış olduğu çalışmaları sunmuş olup yine aynı kongre de N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Kılıç ile beraber 2019 senesi içerisinde yapmış oldukları genital estetik vakaların takdimini gerçekleştirmişlerdir.

 Türkiye’nin tek uluslararası cinsel sağlık dergisi olan SEXUS için AFRİKA KADIN GENİTAL MUTİLASYONU hakkında makale hazırlamıştır.

Ağır mesleklerden biri olan kadın doğum uzmanlığı ile anneliği nasıl yürüttüğünü anlatmış olduğu kitabını "EYVAH! ELMANIN YARISI TÜKENDİ" ismi ile 2012 yılında neşretti. Bu kitap, çalışma hayatı ile annelik hayal eden genç kızlarımız ve kadınlarımız için rehber mahiyetindedir.

2011-2014 yılında son bebeğini büyütürken HEKİM ANNEDEN BEBEK BAKIMI REHBERİ isimli ansiklopedisini hazırlayarak neşretti.

Opr. Dr. Ünzile Girişgin şu anda Kadın Hatalıkları ve Doğum Uzmanı olarak aktif mesleki çalışmalarını yürütürken 2018  yılında  SÜCED ( SAĞLIKLI ÜREME VE CİNSEL EĞİTİM DERNEĞİ)’ni kurdu. Halen dernek başkanlığı görevini yürütmekle beraber, dernek eğitim faaliyetlerinin organizasyonundan da sorumlu hekimdir.

Dış ülkelerde cinsel sahada yapılan yayınları, videoları yakından takip ederek bu alandaki bilimsel çalışmalar eşliğinde ülkemiz için, gelecek kuşaklarımız için yeni projeler üretmeye çalışmaktadır.

Halk eğitimleri, cinsel sağlık okulu, her türlü cinsel danışmanlık hizmeti ve sağlık alanında hizmet veren profesyonellerin cinsel yaşama karşı duyarlılıklarını arttırıcı hafta sonu eğitim programları ile hastalarla ortak anket çalışmalarını yürütmek ve yeni makaleler hazırlamak da yer almaktadır.

Bu ansiklopedi dışında Dr. Ünzile Girişgin’in taslakları hazır olup yakında sizlere sunulacak diğer kitapları da bu ansiklopedinin arka sayfalarında yer almaktadır.

Bu arada Dr. Ünzile Girişgin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Aile Danışmanlığı ve İşaret Dili Mütercimliği  eğitimlerine de devam etmektedir.

bottom of page